Predica Textuală

 

 

 

  • DEFINIŢIA PREDICII TEXTUALE

    O predică textuală este aceea în care diviziunile principale derivă dintr-un text, o porţiune scurtă din Scriptură. Fiecare din aceste diviziuni este apoi folosită ca o sugestie. Aici textul asigură tema predicii.
    Pe măsură ce examinăm această definiţie, devine clar faptul că în predica textuală, liniile principale de dezvoltare sunt extrase din text, în acest mod, schiţa principal este ţinută cu stricteţe între limitele textului.


    A doua parte a definiţiei afirmă că fiecare diviziune principală derivată din text "este folosită apoi ca un ghid pentru sugestii". Diviziunile principale într-o schiţă textuală trebuie să vină din însuşi textul dat, dar o dezvoltare completă poate fi făcută ori din textul propriu-zis ori din alte porţiuni din Scriptură.


    În contrast cu predica topică, în care începem cu un subiect sau cu o temă, acum începem cu un text, care va indica ideea dominantă a mesajului.

RECOMANDĂRI

Predica textuală este predica unui text biblic şi expunerea mesajului din text. Toate predicile textuale solicită nu numai un text, ci şi expunerea textului.


Noi trebuie să avem o înţelegere mai clară asupra predicării luând în considerare autoritatea biblică şi scopul biblic mai mult decât a descrie forma de predicare.