Schiţe

 

Schiţe de Predici de Ioan Ceuţă

 

Noul Testament Vechiul Testament

Geneza

Exodu-Cum să facem faţă situaţiilor critice

Numeri - Cârtirea

Deuteronom

Iosua-Un nou început

Judecători-Chemarea la slujire

I Samuel

II Samuel-Cum să facem faţă veştilor

I Împăraţi-Dacă stai nu inaintezi

II Cronici - Cronica Radio

Neemia

Iov-Lucrarea diavolului

Proverbe-Sfaturi pentru viaţă

Isaia-Adevăratul Post

Ieremia-Casa Olarului

Obadia-Lecţii pentru viaţă

 

Matei-Un nou început

Marcu-Relevaţiile Învierii

Luca-Atitudini în viaţă

Luca-Datorii în viaţă

Ioan-Lecţii pentru viaţă

Fapte-Lider in Criză

II Corinteni-Motive de bucurie

Galateni-Pavel

I Tesaloniceni-Capitolul 1

I Tesaloniceni-Capitolul 2

I Tesaloniceni-Capitolul 3

I Tesaloniceni-Capitolul 4

II Tesaloniceni-Capitolul 1

II Tesaloniceni-Capitolul 2

II Tesaloniceni-Capitolul 3

I Petru-Capitolul 1

III Ioan-7 dorinţe