Predica Expoziţională

 

 

 

 • DEFINIŢIA PREDICII EXPOZIŢIONALE

  Predica expoziţională este cea mai eficientă dintre toate pentru că, mai mult ca celelalte, ea pregăteşte o adunare care cunoaşte şi înţelege adevărurile biblice. O predică expoziţională este una în care un text mai mare sau mai mic din Scriptură este interpretat în relaţie cu o temă sau o idee centrală. Volumul materialului pentru predică este trasat direct din pasajul şi schiţa care constau într-o serie de idei centrale progresive centrate în jurul unei singure idei principale.

  DIFERENŢA DINTRE O PREDICĂ TEXTUALĂ ŞI UNA EXPOZIŢIONALĂ

  Predica textuală este aceea în care diviziunile principale sunt derivate dintr-un text care constă într-o porţiune scurtă a Scripturii, de obicei un singur verset sau două, sau câteodată chiar o parte a unui verset.

  În cazul unei predici expoziţionale, textul poate fi o porţiune mai scurtă sau mai lungă din Scriptură, uneori acoperind un capitol întreg sau poate chiar mai mult, cu diviziunile trasate din pasajul respectiv. În forma predicii textuale, diviziunile care sunt derivate din text sunt folosite ca sugestii.
  Predica expoziţională îl obligă pe omiletician să-şi extragă toate subdiviziunile precum şi diviziunile principale, din aceiaşi porţiune de Scriptură, pe care şi-o propune să o expună. În acest mod, întreaga predică constă într-o expunere a unei anumite porţiuni a Scripturii şi pasajul devine inima discursului.

RECOMANDĂRI

 • 1. Predicatorii eficienţi sunt făcuţi, nu născuţi. Ei trebuie să înţeleagă că au mult de lucru la alcătuirea unei predici.
  2. Un păstor ocupat cu multe responsabilităţi poate predica o singură predică pe săptămână. Pastorii nu trebuie să fie persoane doritoare de amvon, fără să-şi pregătească predicile şi care cred că pot predica la nesfârşit.
  3. Pentru o predică expoziţională bine pregătită se cer între 10-15 ore de pregătire pe săptămână.
  4. Predica expoziţională solicită aproape acelaşi timp ca şi o predică exegetică.
  5. Trebuie să vorbim elocvent de la amvon. Predicatorii lucrează cu ideile.
  6. Cei mai mulţi predicatori care folosesc predica expoziţională se îndreaptă spre un singur pasaj. Este recomandat acest lucru.
  7. Noi trebuie să înţelegem procedura exegetică, să fim familiarizaţi cu pasajul şi să-l interpretăm.
  8 Predicatorul nu trebuie să se îndrepte doar spre idei, scopuri, schiţe, ilustraţii şi aplicaţii. El trebuie să se îndrepte spre cuvinte care să alcătuiască fraze şi să poată comunica verbal
  adevărul.
  9. Se recomandă alcătuirea unei schiţe de predică.
  10. Predica trebuie predicată cu voce tare de cel puţin 2-3 ori. Chiar dacă ai notiţe la amvon, predică fără ele.
  11. Lucrează asupra gesturilor, expresiilor feţei, emoţii şi volum. Nu uita că predicatorul comunică prin gesturi şi alte expresii externe.
  12. Predică expoziţional, atât biblic, cât şi relevant.