Predica Doctrinară

 

 

 

 • Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu este expunerea Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod clar. Conform concepţiei lui Luther „predica şi învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu sunt părţile principale la toate slujbele divine."
  Fiecare predică doctrinară trebuie să fie înrădăcinată contextual în exegeza profundă, şi fiecare predică biblică trebuie să-şi găsească loc într-un pasaj al teologiei atât în unitate cât şi în istoricitatea Bibliei. În timpul Reformei s-a dezvoltat modelul de predicare bazat atât pe responsabilitatea biblică, cât şi pe cea teologică.
  Calvin avertiza „să nu facem o paradă retorică numai ca să obţinem respect pentru noi înşine, Duhul Domnului trebuie să fie mai mult decât vocea. El trebuie să lucreze cu energie pentru că doctrina este rece dacă nu are eficienţă divină."

  Metoda omiletică avea patru reguli de bază:
  I. Să citim textul distinct din scriptura canonică.
  II. Să dăm un sens şi o înţelegere la ceea ce s-a citit prin Scriptură
  III. Să căutăm câteva puncte de doctrină avantajoasă din sensul natural.
  IV. Să facem aplicaţie pentru ca doctrina să fie însuşită de viaţa şi manierele omului într-o vorbire simplă.

  Suma tuturor este: predică cu Hristos, despre Hristos, pentru lauda lui Hristos.

  Adevărata predicare solicită citirea Sfintei Scripturi şi interpretarea corectă urmată de o expunere doctrinară şi o aplicaţie pertinentă. Toate predicile trebuie să aibă un conţinut doctrinar puternic, deşi sunt multe ocazii speciale care nu conduc la o doctrină
  în mod particular.

RECOMANDĂRI

 

Recomandăm să se predice cât mai mult. Noi trebuie să declarăm învăţătura lui Dumnezeu pentru generaţia în care trăim, în istoria Bisericii, atât în cea patristică, cât şi în epoca modernă există o bogăţie de predici doctrinare care au fost ţinute de-a lungul secolelor.